محمد علی دوست اقدم


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۶۰۲
تعداد پاسخ صحیح : ۵۶ از ۶۵ سوال