احمد علی قدیری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷
رتبه در سایت : ۲۳۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵۴ از ۶۱۷ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۶۲ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا و قیام های بعد از آن (۲۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۳۸ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۵۷ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۸۸ %)

مسابقه جواب بده برنده شو (۱۰ %)

مسابقه هوش برتر (۴۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۶۱ %)

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو (۱۰۰ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک (۴۰ %)

مسابقه جدول ضرب (۱۰۰ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو (۶۵ %)

مسابقه اطلاعات متفرقه (۶۶ %)

مسابقه اولین ها شماره ۱ (۶۶ %)

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار (۶۶ %)

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1 (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نشانی بهشت (به مناسبت شهادت امام رضا (ع)) (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی زیبایی های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۱۰۰ %)

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم (۰ %)

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت (۵۰ %)