روناک امامی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : كردستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۳۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۵۸ از ۶۰ سوال