مارال حیاتی یاسوج


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : کهگيلويه‌و‌بويراحمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۲۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۵ سوال